Ponúkame najrôznejšie prekladateľské služby. Prekladáme texty zo širokého spektra odvetví. Rozličné právne, ekonomické, finančné či marketingové dokumenty. Špecializujeme sa však na technické preklady pre priemysel a výrobu kde sa zameriavame na preklady technickej dokumentácie, manuálov, návodov na použitie, servisných príručiek, katalógov a pod.

 

Proces prekladu zahŕňa celý rad kontrol - na úplnosť, presnosť, jednotnosť štylistickú a gramatickú správnosť, na správnosť čísiel a úpravu. Všetky preklady sa vyhotovujú s podporou najnovších nástrojov CAT.

 

Preklady veľkého rozsahu sa realizujú tímovo s jednou spoločnou prekladovou pamäťou vopred vytvorenou na Simulte alebo dodanou zákazníkom. Tento spôsob zabezpečuje štyri významné pozitíva – rýchlosť, presnosť, jednotnosť a nízku nákladnosť . Súčasťou tohto procesu sú na vyžiadanie zákazníka korektúry zabezpečované výhradne korektorom s konkrétnou jazykovom príslušnosťou.

 

M - SERVIS, s.r.o.

Závodná 459

Nižná 027 43

 

tel.: +421 908 915 989

e-mail: info@mservis.sk

Naši Partneri